Vildkatterna bakom vårt hus

Ja, de nya vildkatterna som vi har i skogen bakom