African grey parrot – Jady

Den 1 april år 1991 kläcktes denna lilla African grey