Flytta utomlands

Vi har i många år pratat om att flytta utomlands.